Undernavigation

Værd at vide

Præmietrin

Forsikringens præmietrin fastsættes efter dit skadeforløb og det antal år, du har haft bil.

Er du ny bilist, starter forsikringen på præmietrin 3. Når du har kørt et helt kalenderår, rykker policen til trin 4.

Har du kørt skadefrit i 1 år i egen bil, starter policen på trin 4. Når du har kørt et helt kalenderår, rykker policen til trin 5.

Har du allerede en bil forsikret hos os, kan du se dit aktuelle trin på Popermos app eller via ’Min side’. Se under Forsikringer, find din bilforsikring og åben dernæst 'Forsikringen omfatter'.

Selvom du er ansvarlig for en skade, ændrer præmien sig ikke.


Fast præmie

Er du ansvarlig for en skade, ændrer det ikke prisen på din forsikring, da vores Bilforsikring har fast præmie.


Selvrisiko

Anmelder du en skade på din bil, skal du betale den selvrisiko, som du vælger, når du køber Bilforsikring.  Du har mulighed for at vælge mellem tre forskellige selvrisici.

Udlåner du din bil, og føreren er under 25 år, opkræves du dobbelt selvrisiko, medmindre føreren er din ægtefælle/registrerede partner/samlever, registreret bruger af bilen eller er medlem i Popermo.


Anmeldelse af skade

Du kan kun anmelde skader på policer, der er i kraft.

Ønsker du at anmelde en skade på en police, som ikke mere er i kraft, beder vi dig kontakte vores skadeafdeling.


Ansvarlig skadevolder

Selvom der er en ansvarlig skadevolder, skal du anmelde skaden til os, da vi skal opgøre og behandle skaden over for modpartens forsikringsselskab. Og måske betaler modpartens forsikringsselskab også dine udgifter til lånebil. 

 

Aftaleværksted og lånebil

Har du kaskoforsikring på din bil, kan du benytte et af vores aftaleværksteder samt lånebil, mens din bil bliver repareret.

Ift. reparationen på din bil indeholder aftalen:

  • En rengjort bil efter reparationen.
  • 3 års garanti på reparationen.

Ift. en lånebil indeholder aftalen:

  • Fri lånebil stillet til rådighed, hvis det er nødvendigt i forbindelse med reparation af skaden.
  • Når du får udleveret en lånebil, kan du frit køre op til 100 km pr. dag (ekskl. brændstof).
  • Kører du mere end 100 km pr. dag, skal du betale op til 2,00 kr. pr. km, du har kørt derudover.
  • Din selvrisiko på lånebilen vil, i henhold til Lejebilsbekendtgørelsen § 13, maksimalt udgøre 5.000 kr.
  • Mod en egenbetaling på maksimalt 75,00 kr. pr. dag kan du undgå selvrisikoen på lånebilen. Du vil dog aldrig blive opkrævet en egenbetaling på mere end 400,00 kr. for hele reparationsperioden – heller ikke selvom du har lånebilen i mere end fire dage.

Er din bil blevet totalskadet, eller har den fået en glasskade, stilles der ikke en lånebil til rådighed.


Skader på frontruden

Får du et stenslag, som kan repareres, betaler Popermo reparationen, hvis du har kaskodækning på bilen.

Er stenslaget så slemt, at din forrude skal udskiftes, har du en selvrisiko på 50 % af skadeudgiften, dog maksimalt din valgte selvrisiko.

I begge situationer kan du med fordel benytte vores samarbejdspartner Dansk Bilglas. Se mere information på Min Side, når du skal anmelde en glasskade.

Ønsker du mere information om, hvorfor det er vigtigt at reparere et stenslag så hurtigt som muligt, eller ønsker du viden om opgaven med kalibrering efter rudeskift, har Dansk Bilglas beskrevet det for os: 


Erstatningsbil

Popermo betaler ikke erstatningsbil, når du har en skade. Kontakt os på +45 66 12 94 48, så kan vi hjælpe dig med en Afsavnsforsikring, som er en del af vores dækning Udvidet Bilforsikring. Udvidet Bilforsikring forudsætter, at du også har købt Friskadedækning.


Stilstandsforsikring

Du kan ændre Bilforsikringen til Stilstandsforsikring ved at logge ind på Min Side og vælge den aktuelle bil under Forsikringer. Under specifikationerne om forsikringen finder du knappen Anmod om stilstand, her udfylder du de ønskede felter og trykker Send anmodning. Dette gælder kun for biler med kaskoforsikring. Har du spørgsmål, kan du kontakte os på +45 66 12 94 48.


Kørsel i udlandet

Når du kører i udlandet, skal du have den originale registreringsattest med. Har du campingvogn på krogen, skal du også have denne registreringsattest med.

Er registreringsattesten blevet væk, skal du have en genpart. Du får en genpart ved Motorregistret.

En midlertidig registreringsattest er ikke gyldig ved kørsel i udlandet. Ved Motorregistret kan du få en tidsbegrænset attest, der varer en måned.

Skal du køre uden for Europa, skal du have en international registreringsattest.


Grønt kort

Det grønne kort er bevis for, at et motorkøretøj er ansvarsforsikret, og at ansvarsforsikringen betaler erstatning til eventuelle trafikofre.

DFIM - Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring - modtager oplysninger om det grønne kort og dets gyldighed på EU-niveau. Du kan se den nyeste information om det grønne kort her.

Skal du rejse til et land, hvor du har brug for det grønne kort, kan du via Min Side hurtigt og nemt printe det grønne kort. Under Mine Forsikringer klikker du på din relevante forsikring (f.eks. din Bilforsikring). Efterfølgende kan du se linket til det grønne kort. Som noget nyt må du gerne printe det grønne kort på hvidt papir. Du kan også vælge at få det grønne kort på mail.

Er du part i et færdselsuheld i udlandet, er det en god ide, at du sammen med modparten straks får udfyldt den fælleseuropæiske skadeanmeldelse. Du kan se og printe en dansk version af den fælleseuropæiske skadeanmeldelse her. Du kan se en engelsk version her


GPS/Satellit tracker

For at få kaskodækning på biler med en handelsværdi over 600.000 kr. skal der være monteret GPS/satellitovervågning.

Satellitovervågningen skal være monteret til bilens batteri eller elnet. Den skal indeholde batteri back up, og den skal være tilsluttet en døgnbemandet kontrolcentral, så bilen kan spores øjeblikkeligt. 

For biler med et fabriksmonteret GPS-system, der sender informationer til ejeren og bilfabrikken via en app, accepteres fabrikkens system. Ejer af bilen skal dog, uden unødigt ophold, give Popermo adgang til appens data i tilfælde af tyveri af bilen.

For yderligere information omkring GPS/Satellit tracker se her.  


Psykologisk krisehjælp

Forsikringen dækker psykologisk krisehjælp, hvis du har haft en dækningsberettiget skade med din bil, og du har været involveret i en hændelse, som har medført en akut psykisk krise for dig. Du kan læse om dækningen i betingelserne.


Elbil - Opladning med nødlader

Har du elbil, kan det være fristende at oplade elbilen med nødladeren (også kaldet mormorstikket), f.eks. når du er i sommerhus.

Imidlertid har ældre huse ofte gamle elinstallationer. Derfor opfordrer vi til, at du kun bruger nødladeren de ganske få timer, det kræver, for at du har strøm nok til at kunne køre til den nærmeste ladestation.

Selvom du oplader om natten, når alle øvrige elektriske apparater ikke bruger strøm, kan langvarig opladning få stikkontakten eller ledningerne i vægge til at overophede. Dette kan i værste fald udløse en brand.

Du kan læse mere om emnet' 'opladning af elbil' på sikkerhedsstyrelsens hjemmeside sik.dk.

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig mht. opladning af din elbil, bør du få kvalificeret rådgivning hos din bilforhandler og en autoriseret installatør.


En 17-årig med gyldigt kørekort bag rattet

Krav til ledsageren i bilen:

  • skal være over 30 år, have kørekort og mere end 10 års erfaring med at køre bil.
  • skal de seneste 10 år have haft kørekort uden frakendelser.
  • skal være ædru.

Er disse krav opfyldt, er kørslen omfattet af din Bilforsikring. Hvis en 17-årige forårsager en skade, skal du betale dobbelt selvrisiko.

Læs mere om 17-årige bag rattet på sikkertrafik.dk


Når du har beskyttet adresse

Har du købt ny bil og har beskyttet adresse, skal du kontakte os for at få udleveret et forsikringsbevisnummer. Nummeret skal du eller forhandleren bruge ved ejerskifte/omregistrering af bilen. Du kan kontakte os på +45 66 12 94 48.


Ejerskifte

Bruger/ejerskifte skal ske via Motorregistret.


Lov om dagsgebyr

Siden 1. januar 2019 kan DFIM opkræve et dagsgebyr på 250 kr., hvis en person kører i en bil uden ansvarsforsikring.

Læs mere om loven her, eller se spørgsmål og svar til loven her.

Beregn pris
Har du spørgsmål til Bilforsikringen?

Vi sidder klar til at svare på dine spørgsmål på +45 66 12 94 48

Ny bil?

Et forsikringsbevisnummer er KUN nødvendigt, hvis du har navne- og adressebeskyttelse.

 

Læs mere om forsikringsbevisnummer og om ejerskifte her.

Popermo Hjælp
+45 78 79 14 48

Popermo Vejhjælp

Popermo Rejsehjælp

Popermo Skadehjælp til dit hus og indbo

Popermo Hjælp ved glasskade på din bil

Popermo Hjælp ved misbrug af ID

 

Du kan læse mere her om Popermo Hjælp.

Følg os på Facebook & LinkedIn