Undernavigation

Medlemmernes forsikringsselskab

Popermo er Vores forsikringsselskab


Popermo Forsikring er et medlemsejet forsikringsselskab. Det er derfor helt naturligt for os at dyrke et godt samspil og en tæt dialog med vores medlemmer.

 

Vi har fokus på den tætte relation mellem medlemmerne og os, og vi tilstræber at udvikle os i en retning, hvor vi i den digitale verden kommer tættere på vores medlemmer.
 

Vi ønsker at tilpasse vores forsikringsprodukter efter de behov, vores medlemmer har, og vi ønsker at være der, hvor de er - både i forhold til kommunikation og aktiviteter blandt medlemmerne.
 

Vores løbende indsats giver tilfredse medlemmer

 

'Jeg kan godt forstå, at I er DK's bedste forsikringsselskab. Har netop afsluttet en sag med jer i forbindelse med vandskade. Selvom det drejede sig om flere på hinanden skader og forskellige omstændigheder, så var vores sag afsluttet på ganske få dage.

Tak for det, Popermo.'

Jan Krarup Kirch, Frederiksberg 

 

Vi arbejder hver dag hårdt på at gøre vores medlemmer så tilfredse som muligt. Vores indsats giver udslag i en årlige rapport, der offentliggøres af EPSI. Den anerkendte EPSI undersøgelse analyserer kundetilfredsheden på tværs af danske forsikringsselskaber.

 

Vi er meget stolte over, at vi er blandt de 3 bedst placerede selskaber i undersøgelsen, med fremgang på alle målte parametre. Og vi ser det som en ekstra sejr, at vi er det eneste landsdækkende selskab i denne top 3.

 

Vi vil ikke lade det blive en sovepude for os. Vi vil fremadrettet fortsætte med at blive bedre. Vi vil lytte til vores medlemmer, forbedre vores allerede gode digitale tjenester samt yde rigtig god service over telefonen. Vi vil fortsætte med at sætte vores medlemmer i fokus.

 

Det glæder os, at vores medlemmer giver udtryk for deres holdninger både i EPSI-undersøgelsen, men også til hverdag. Tilbagemeldinger fra vores medlemmer fortæller os, om vi er på rette vej, eller hvor vi skal blive bedre.

 

Som medlem er du altid velkommen til at kontakte os, både med ris og ros.

 

Du kan også melde dig ind i PopermoPanelet, hvor du kan være med til at influere på den fremtidige udvikling i Popermo.

Popermo Hjælp
+ 45 78 79 14 48

Popermo Vejhjælp

Popermo Rejsehjælp

Popermo Skadehjælp til dit hus og indbo

Popermo Hjælp ved glasskade på din bil

Popermo Hjælp ved misbrug af ID

 

Du kan læse mere her om Popermo Hjælp.

Følg os på Facebook & LinkedIn