Undernavigation

Medlemmernes forsikringsselskab

Popermo Forsikring er et medlemsejet forsikringsselskab, og vi har derfor vores medlemmer som førsteprioritet. De er kernen i vores virksomhed.

Derfor er det også en rigtig stor glæde for os, at vi år efter år kan fastholde en topplacering i den uafhængige tilfredshedsundersøgelse af den danske forsikringsbranche, leveret af EPSI Rating. Således kan vi se, at den indsats, vi yder hver dag på arbejde, gør en forskel for vores medlemmer.

Vi ønsker og arbejder nemlig på at have tilfredse medlemmer, og vi er meget bevidste om, at det er op til os, at vores medlemmer er tilfredse. Vi kan selv gøre forskellen, og det er vi åbenbart gode til. I de 7 år, hvor vi har deltaget i undersøgelsen, har vi vundet 1. pladsen to gange og indtaget 2. pladsen ikke mindre end tre gange, suppleret af en enkelt 3. og 4. plads.

Undersøgelsen bekræfter os i, at vi er på rette vej, og at de tiltag, vi har valgt at fokusere på og arbejde med, er af den rigtige karakter set i forhold til vores målgruppe. Vi gør en stor indsats for at kende vores medlemmer, og baseret på kendskabet tilpasser vi vores service, forsikringsprodukter og tekniske løsninger, så vores medlemmer oplever det som en reel hjælp, når de har brug for os.

Vi går hvert år i dybden med analysen, når den er offentliggjort, for at kende vores styrker og svagheder, ikke mindst. Kun sådan bliver vi bedre. Og enhver placering som nr. 2, 3 eller 4 er for os en kæmpe motivation til at stræbe efter 1. pladsen ved næste måling.

Vores fokus på medlemmerne vil ikke ændre sig. Vi vil trofast holde fast i, at hjælpen til vores medlemmer, vores service, kontakten og relationen imellem os, fortsat skal leve op til medlemmernes forventninger. 

Det glæder os, når vores medlemmer giver udtryk for deres holdninger. Vi vil altid gerne modtage input, uanset om det er ris eller ros. Tilbagemeldinger fra vores medlemmer fortæller os, hvor vi gør det godt, og hvor vi kan gøre det bedre. Og det varmer, når vi får en mail som dette:

 

'Jeg kan godt forstå, at I er DK's bedste forsikringsselskab. Har netop afsluttet en sag med jer i forbindelse med vandskade. Selvom det drejede sig om flere på hinanden skader og forskellige omstændigheder, så var vores sag afsluttet på ganske få dage.

Tak for det, Popermo.'

Jan Krarup Kirch, Frederiksberg 

 

Vores medlemmer kan også melde sig ind i PopermoPanelet, hvor de kan være med til at influere på den fremtidige udvikling i Popermo.

Popermo Hjælp
+45 78 79 14 48

Popermo Vejhjælp

Popermo Rejsehjælp

Popermo Skadehjælp til dit hus og indbo

Popermo Hjælp ved glasskade på din bil

Popermo Hjælp ved misbrug af ID

 

Du kan læse mere her om Popermo Hjælp.

Følg os på Facebook & LinkedIn