Undernavigation

Medlemmernes forsikringsselskab

Popermo er Vores forsikringsselskab


Popermo Forsikring er et medlemsejet forsikringsselskab. Det er derfor helt naturligt for os at dyrke et godt samspil og en tæt dialog med vores medlemmer. Vi sælger ikke forsikringer til kunder - vi skaber tryghed og sikkerhed for vores medlemmer.


Vi har fokus på den tætte relation mellem medlem og virksomhed, og vi tilstræber at udvikle os i en retning, hvor vi i denne digitale verden trods alt stadig kommer tættere på vores medlemmer.
 

Vi ønsker at tilpasse vores forsikringsprodukter efter de behov, vores medlemmer har, og vi ønsker at være der, hvor de er - både i forhold til kommunikation og aktiviteter blandt medlemmerne.
 

Vores løbende indsats lykkes rigtig godt!
I november 2017 blev vi kåret til det skadesforsikringsselskab i Danmark, der har de mest tilfredse privatkunder! Det er vi rigtig stolte af, og det viser, at vi arbejder i den rigtige retning. Som medlemsejet forsikringsselskab er det den bedste vurdering, vi kan få af vores medlemmer.
 

Kåringen er baseret på en rapport udarbejdet af EPSI. EPSI er et uafhængigt institut, der laver undersøgelser på et videnskabeligt plan. Du kan læse pressemeddelelsen om kåringen her. 
Der er målt på mange kundeparametre, og medlemmernes vurdering har givet os en høj score på alle områder.
 

Det glæder os, at vores medlemmer giver udtryk for deres holdning, både i EPSI-undersøgelsen men også til hverdag. Som medlem er du altid velkommen til at kontakte os, både med ris og ros. Kun sådan ved vi, om vi er på rette vej, eller hvor vi skal blive bedre.
 

'Jeg kan godt forstå, at I er DK's bedste forsikringsselskab. Har netop afsluttet en sag med jer i forbindelse med vandskade. Selvom det drejede sig om flere på hinanden skader og forskellige omstændigheder, så var vores sag afsluttet på ganske få dage.

Tak for det, Popermo.'

Jan Krarup Kirch, Frederiksberg 

 

Som medlem i Popermo kan du få indflydelse. Vores medlemsgrupper er inddelt i 15 kredse, hvorfra der vælges i alt 31 delegerede.


På den årlige generalforsamling vælger de delegerede 6 bestyrelsesmedlemmer.

Herudover indstiller Politiforbundets Hovedbestyrelse et medlem.


Den siddende bestyrelse indstiller yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer med særlige kompetencer, nærmere betegnet et særligt regnskabskyndigt medlem og et medlem med særlig forretningsmæssig og/eller forsikringsmæssig kompetence.


Generalforsamlingen træffer herefter beslutning om valg af de indstillede personer.

Popermo Hjælp
+ 45 78 79 14 48

Popermo Vejhjælp

Popermo Rejsehjælp

Popermo Skadehjælp til dit hus og indbo

Popermo Hjælp ved tyveri af ID

Popermo Hjælp ved glasskade på din bil

 

Du kan læse mere her om Popermo Hjælp.

Følg os på Facebook & LinkedIn
Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside, accepterer du, at der gemmes cookies på din computer.
Hvad er cookies, og hvad bruger vi dem til? - Læs mere på denne side Luk og vis ikke igen