Undernavigation

Ansvarlighed

Samfundsansvar og bæredygtighed.

 

Der er i dag et meget stort fokus på verdensomspændende bæredygtighed.

Vi må alle tage et ansvar og kigge på vores værdikæder, både lokalt og i globale sammenhænge.

 

Popermo Forsikring har relationer primært på det danske marked, både ift. medlemmer, samarbejdspartnere og leverandører. Derfor ligger vores fokus på lokal bæredygtighed og lokalt samfundsansvar.

 

Popermo har historisk set gjort tiltag for at hjælpe både miljøet og udsatte danskere, der har brug for en hjælpende hånd. Og vi vil fortsætte i den retning.

 

Vi engagerer os, både i vores medlemmer, vores medmennesker og vores omverden. Det er stilen for både os og vores medlemmer.

 

Disse ansvarsområder, har vi fokus på:

  • Ansvarlige investeringer
  • Grønt samarbejde med Mentech ECO A/S
  • Popermos solceller
  • Papirløs kommunikation
  • Socialt ansvar
  • Trivsel for medarbejderne
  • Affald og emballage

 

Grønt samarbejde med Mentech ECO A/S pr. 21/1 2020:

 

Vi vil gøre forskellen

 

Grønt partnerskab med Mentech ECO

Direktør Henrik H. Boysen og COO Kristian Mensing hos Mentech ECO, har indgået et strategisk partnerskab, hvilket betyder, at Popermo nu samarbejder med Mentech ECO om genvinding af totalskadet elektronik.


Mentech ECO producerer computere, telefoner og andet elektronik ud af defekte maskiner, frikøbte computere og IT skrot. Denne genanvendelsesproces hos Mentech ECO reducerer elektronik skrot med hele 81%. Herefter kan de nye produkter købes af både private og erhvervskunder, der ønsker at købe brugt/refurb IT udstyr.

Popermo står til fulde bag Mentech ECO og deres forretningsmodel, der skal reducere mængden af skrottet IT udstyr og dermed efterlade et mere grønt aftryk på naturen ift. aflagt elektronik.

Ved indgåelsen af dette partnerskab støtter Popermo også FN’s verdensmål nr. 12 (Ensure sustainable consumption and production patterns).

 

Mentech ECO tager den endda et skridt videre – de donerer en andel af deres overskud til at plante træer. I 2019 blev deres bidrag omdannet til ikke mindre end 219 nyplantede træer. Vi vil gerne understøtte dette tiltag og håber på endnu flere nyplantede træer i fremtiden.

 

Vi har valgt at gøre en forskel for miljøet – vi støtter sammen genbrug af elektronik.

 

Popermos solceller

Vi har et solcelleanlæg, der producerer elektricitet til vores daglige drift. Vi har udvundet solenergi siden 2011. Faktisk var vi det første forsikringsselskab i Danmark, der investerede i et solcelleanlæg.

 

Vi producerer elektricitet nok til at dække ca. 70 % af forbruget i bygningen.

 

Men vi har ikke kun fokus på kilden til elektricitet. Vi er også meget opmærksomme på vores strømforbrug. For at holde vores forbrug nede, har vi monteret solgardiner for alle vinduer. Dermed reducerer vi strømforbruget til køling af huset.

 

Derudover er alle lyskilder i huset LED lys, og lyset dæmpes eller slukkes vha. bevægelses-sensorer.

 

Papirløs kommunikation

Vi kommunikerer i dag med vores medlemmer på Min Side, der er en digital og sikker portal. Men det har vi ikke altid gjort. Min Side er den væsentligste årsag til en stor reduktion af vores forbrug af kuverter og papir.

 

I 2015 havde vi en udgift til kuverter på over 107.000 kr. I 2019 var udgiften reduceret til 17.000 kr.

 

I 2015 havde vi en udgift til brevpapir på 105.000 kr. I 2019 indkøbte vi slet ikke brevpapir.

 

Udgiften til kopipapir var i perioden 2015 til 2018 gennemsnitligt på 8.500 kr. om året. I 2019 var udgiften reduceret til knap 5.000 kr.

 

Det glæder os, at vi har reduceret vores papirforbrug så meget – og med det kommer også et lavere forbrug af blækpatroner til vores printere.

Popermo Hjælp
+ 45 78 79 14 48

Popermo Vejhjælp

Popermo Rejsehjælp

Popermo Skadehjælp til dit hus og indbo

Popermo Hjælp ved glasskade på din bil

Popermo Hjælp ved misbrug af ID

 

Du kan læse mere her om Popermo Hjælp.

Følg os på Facebook & LinkedIn