Undernavigation

Hvad mener du?

PopermoPanelet
 

Du kan som medlem bidrage og influere på udviklingen i Popermo ved at give din mening til kende.

Meld dig ind i PopermoPanelet og fortæl os om dine ønsker og forventninger til os og til dine forsikringer.
 

Som medlem i panelet kan du 2-4 gange om året besvare et digitalt spørgeskema. Vi vil forud for hver undersøgelse beskrive, hvor lang tid det tager at besvare den, og du er ikke forpligtet til at svare.

Der kan desuden opstå mulighed for, at du bliver inviteret til at deltage i et telefon-interview.

Der er fuld diskretion omkring alle besvarelser.

Dit arbejde i panelet er frivillig, derfor er indsatsen ulønnet.
 

På Min Side kan du se, hvordan du tilmelder dig til PopermoPanelet.

Du kan til enhver tid melde dig ud af panelet igen.
 

For at blive deltager i PopermoPanelet er det et krav, at du er medlem i Popermo.

Ansatte i Popermo og deres ægtefæller/samlevere kan ikke blive medlem i panelet.

Desuden er det nødvendigt, at vi kan kommunikere med dig via mail.

Popermo Hjælp
+45 78 79 14 48

Popermo Vejhjælp

Popermo Rejsehjælp

Popermo Skadehjælp til dit hus og indbo

Popermo Hjælp ved glasskade på din bil

Popermo Hjælp ved misbrug af ID

 

Du kan læse mere her om Popermo Hjælp.

Følg os på Facebook & LinkedIn