Undernavigation

Klagevejledning

Træffer vi en afgørelse, som du er utilfreds med, kan du kontakte vores klageansvarlige, John Rasmussen, som sørger for, at din sag får fornyet fokus.

 

Du kan kontakte vores klageansvarlige via mail klageansvarlig@popermo.dk, på telefon +45 63 12 94 33, eller du kan sende et brev.

 

Fører henvendelsen til vores klageansvarlige ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring.     

 

Klager sendes til Ankenævnet via ankeforsikring.dk. Der skal betales et mindre gebyr til Ankenævnet.

 

Du har også mulighed for at klage til

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

 

Du finder en vejledning på forbrug.dk.

 

Endelig kan du også klage til EU-Kommissionens online klageportal: http://ec.europa.eu/odr. Når du indgiver en klage, skal du oplyse vores mail-adresse: klageansvarlig@popermo.dk.
 


 


 

Popermo Hjælp
+45 78 79 14 48

Popermo Vejhjælp

Popermo Rejsehjælp

Popermo Skadehjælp til dit hus og indbo

Popermo Hjælp ved glasskade på din bil

Popermo Hjælp ved misbrug af ID

 

Du kan læse mere her om Popermo Hjælp.

Følg os på Facebook & LinkedIn