Undernavigation

PopermoBonus

Popermo er et medlemsejet forsikringsselskab, og vi har den holdning, at når det går godt for Popermo, skal det komme dig som medlem til gode.

Vi har flere gange udbetalt PopermoBonus, og i år bliver ingen undtagelse, for vores indsats i 2023 har båret frugt. Det betyder, at opfylder du vilkårene for at modtage PopermoBonus, kan der være penge på vej til dig.

Alle medlemmer, der modtager PopermoBonus, modtager et separat brev herom.


Her har vi samlet nogle spørgsmål og svar til PopermoBonus

 

Hvem fastsætter og hvornår kan der komme PopermoBonus?

Bestyrelsen vurderer, om der kan udbetales PopermoBonus for det kommende regnskabsår.

En forudsætning for udbetaling af PopermoBonus er, at resultatet for regnskabsåret er positivt, og at det således udviser et overskud.

 

Hvorfor får jeg PopermoBonus?

Popermo er et medlemsejet selskab, som ønsker at tilgodese sine medlemmer.

 

Får min ægtefælle/samlever også PopermoBonus?

Ja - hvis I er berettigede til at modtage PopermoBonus. Den beregnes ud fra husstandens samlede forsikringspræmie.


Hvor meget kan jeg få i PopermoBonus?

Der kan betales op til 10 % tilbage af præmien, og PopermoBonussen bortfalder, hvis beløbet er under 50 kr.

Bonussen beregnes ud fra husstandens samlede forsikringspræmie – eksklusive Gruppeulykkesforsikring.

 

Hvad er forudsætningerne for som medlem at opnå PopermoBonus?

  • Husstanden skal have minimum 2 forsikringer – Gruppeulykkesforsikring tæller ikke med.
  • Medlemsforholdet skal have bestået i de seneste 3 år.
  • Husstanden må ikke have anmeldt skader i forsikringsåret. Dog accepteres en enkelt glasreparation på bil pr. husstand.
  • Husstandens forsikringer skal være aktive, når Popermos generalforsamling afholdes i april året efter.

 

Hvornår på året udbetales der PopermoBonus?

PopermoBonus udbetales efter Popermos generalforsamling.

 

Er PopermoBonus en del af de generelle forsikringsbetingelser?

PopermoBonussen er ikke en del af Popermos generelle forsikringsbetingelser. Popermo kan når som helst ændre ordningen.

Popermo Hjælp
+45 78 79 14 48

Popermo Vejhjælp

Popermo Rejsehjælp

Popermo Skadehjælp til dit hus og indbo

Popermo Hjælp ved glasskade på din bil

Popermo Hjælp ved misbrug af ID

 

Du kan læse mere her om Popermo Hjælp.

Følg os på Facebook & LinkedIn