Undernavigation

PopermoBonus

Popermo er et medlemsejet forsikringsselskab, og vi har den holdning, at når det går godt for Popermo, skal det komme dig som medlem til gode. Derfor indførte vi i 2019 PopermoBonus til vores medlemmer.

Siden vi indførte PopermoBonus, er beløbet til udbetaling kun steget. 

For 2019 modtog ca. halvdelen af vores medlemmer 1.100 kr. i gennemsnit i PopermoBonus. For 2020 lød dette beløb på 1.260 kr. i gennemsnit, og for året 2021 udbetalte vi 1.283 kr. i gennemsnit i PopermoBonus. 


Her har vi samlet nogle spørgsmål og svar til PopermoBonus

 

Hvorfor får jeg PopermoBonus?

Popermo er et medlemsejet selskab, som ønsker at tilgodese sine medlemmer.

 

Får min ægtefælle/samlever også PopermoBonus?

Ja - hvis I er berettigede til at modtage PopermoBonus. Den beregnes ud fra husstandens samlede forsikringspræmie.


Hvor meget kan jeg få i PopermoBonus?

Der kan betales op til 10 % tilbage af præmien, og PopermoBonussen bortfalder, hvis beløbet er under 50 kr. Bonussen beregnes ud fra husstandens samlede forsikringspræmie – eksklusive Gruppeulykkesforsikring.

 

Hvad er forudsætningerne for at opnå PopermoBonus?

  • Husstanden skal have minimum 2 forsikringer – Gruppeulykkesforsikring tæller ikke med.
  • Medlemsforholdet skal have bestået i de seneste 3 år.
  • Husstanden må ikke have anmeldt skader i forsikringsåret. Dog accepteres en enkelt glasreparation på bil pr. husstand.
  • Husstandens forsikringer skal være aktive, når Popermos generalforsamling afholdes i april året efter.

Hvornår udbetales PopermoBonus?

PopermoBonus udbetales efter Popermos generalforsamling.

 

Hvem fastsætter PopermoBonus?

Bestyrelsen vurderer en gang om året, inden regnskabsåret starter, om der skal betales PopermoBonus tilbage til medlemmerne for det kommende regnskabsår.

 

Er PopermoBonus en del af de generelle forsikringsbetingelser?

PopermoBonussen er ikke en del af Popermos generelle forsikringsbetingelser. Popermo kan når som helst ændre ordningen.

Popermo Hjælp
+ 45 78 79 14 48

Popermo Vejhjælp

Popermo Rejsehjælp

Popermo Skadehjælp til dit hus og indbo

Popermo Hjælp ved glasskade på din bil

Popermo Hjælp ved misbrug af ID

 

Du kan læse mere her om Popermo Hjælp.

Følg os på Facebook & LinkedIn