Undernavigation

Værd at vide om Popermo

Garantifond

 

Popermo er et dansk forsikringsselskab og er medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. 

 

CVR
 

Popermos CVR er 61 67 23 11. 

 

Databeskyttelsesrådgiver
 

Hos Popermo varetager Tor Valstrøm funktionen som databeskyttelsesrådgiver. Tor Valstrøm kan kontaktes på mobil +45 60 79 95 00 eller mail dpo@popermo.dk.  

 
Sådan får du et tilbud og køber forsikring


Du skal bruge prisberegneren, enten med eller uden login, og besvare nogle spørgsmål.

Dernæst ser du din pris på skærmen. Du kan også få tilsendt et konkret tilbud.

Hvis du efterfølgende accepterer tilbuddet med MitID, har du nemt og hurtigt købt forsikring hos os. Efterfølgende modtager du en police digitalt.  


Fordelsrabat


Som medlem i Popermo skal du have fordel af at samle flere forsikringer hos os.

Vi kan tilbyde forskellige Fordelsrabatter, der er afhængig af, hvilken kombination af forsikringer du vælger.

Læs mere her.
 

 

Priser, gebyrer, afgifter og bidrag


Når du køber forsikringer hos os, kan du se priserne i Prisberegneren. Priserne er inklusive alle eventuelle afgifter og bidrag. Yderligere information om disse og om betalingsterminer kan du læse her.


Prisen i henholdsvis tilbud og police


Prisen, der fremgår af policen, er UDEN afgifter, men inkl. en evt. rabat.

Prisen, der fremgår af tilbuddet, er MED afgifter og evt. rabat.

Dermed er prisen i policen altså forskellig fra den pris, du får oplyst i tilbuddet.
 

Faste lukkedage


Udover helligdage holder Popermo lukket  følgende dage:

1. januar.

Fredagen efter Kristi Himmelfart.

Grundlovsdag.

24. december.

31. december. 


Digital post

 

Som medlem i Popermo modtager du din post digitalt. Du opdaterer nemt dine kontaktoplysninger via Popermos app eller via Min Side.

 

Betalinger og NemKonto


Her kan du læse, hvordan vi i praksis tager os af betalinger, eksempelvis betaling af præmier fra dig, og erstatningsudbetalinger og lignende til dig.


Fortrydelsesret og opsigelse


Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du som forsikringstager modtager meddelelse om, at forsikringsaftalen er indgået. Modtages f.eks. policen mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Udløber fristen på en helligdag, en lørdag, en søndag, grundlovsdagen, den 24. december eller den 31. december kan du som forsikringstager vente til den følgende hverdag.

 

Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du som forsikringstager skriftligt orientere Popermo om, at du har fortrudt aftalen. Er policen ikke en ny forsikringsaftale, men blot en ændring af en bestående forsikringsaftale, gælder fortrydelsesretten kun ændringen.

 

Både du som forsikringstager og Popermo kan opsige forsikringen skriftligt senest en måned før forsikringsperioden udløber.


Beskyttet adresse


Har du beskyttet adresse, bliver din adresse ikke automatisk opdateret hos os, når du skifter adresse. Du skal derfor kontakte os på +45 66 12 94 48.

 

Aflønning af medarbejdere

 

Alle Popermos medarbejdere modtager fast løn.

 

Ansvarsfraskrivelse


Hjemmesidens indhold har til formål at give information, men oplysningerne må ikke opfattes som professionel rådgivning eller erstatning herfor.


Popermo Forsikring GS fraskriver sig ethvert ansvar - direkte eller indirekte - for skade eller tab, der opstår ved brug/ forkert brug af informationer og vejledninger på hjemmesiden.


Vores mål er, at hjemmesiden skal fungere tilfredsstillende, men vi kan ikke garantere, at der ikke sker nedbrud. Er der fejlinformationer på hjemmesiden, bliver disse rettet, så snart det er muligt.


Enkelte steder henviser vi til andre links/hjemmesider. Vi garanterer ikke for, at de informationer, der er tilgængelige på disse sider, er korrekte. Endvidere er vi ikke ansvarlige for, at disse links kan indeholde tekniske fejl eller vira.

 

Popermo Hjælp
+45 78 79 14 48

Popermo Vejhjælp

Popermo Rejsehjælp

Popermo Skadehjælp til dit hus og indbo

Popermo Hjælp ved glasskade på din bil

Popermo Hjælp ved misbrug af ID

 

Du kan læse mere her om Popermo Hjælp.

Følg os på Facebook & LinkedIn