Undernavigation

Priser, gebyrer, afgifter og bidrag

Priserne i prisberegneren

Du finder prisen på en ny forsikring ved at bruge prisberegneren, som viser priserne inklusive alle eventuelle afgifter, bidrag og gebyrer.


Priserne i tilbuddet

Den samlede pris er inkl. skadeforsikringsafgift, bådafgift, naturskadeafgift og eventuelle gebyrer.

Priser på bilforsikring er inkl. miljøbidrag.


Alle beregninger er vejledende, vi tager forbehold for forkerte prisudregninger som følge af fejl på hjemmesiden.


Priserne i forsikringsoversigten

I forsikringsoversigten er priserne inklusive alle afgifter og bidrag (statsafgift, skadeforsikringsafgift og evt. miljøbidrag, naturskadeafgift og bidrag til Garantifonden), men eksklusive opkrævningsgebyrer.


Betalingsterminer

Du kan vælge, om du vil betale dine forsikringer en gang om året eller delt ud på enten halvårlig, kvartårlig eller månedlig betaling. Vi pålægger ikke gebyrer, uanset hvor ofte du ønsker at modtage en opkrævning. Du skal tage stilling til, om du vil modtage opkrævningen via Betalingsservice (6 kr.) eller som et indbetalingskort. (30 kr.)

 

Vil du tilmelde dine forsikringer til Betalingsservice, finder du i din forsikringsoversigt på Min Side et link, så du nemt kan lave tilmeldingen. Når du har tilmeldt forsikringen til Betalingsservice, skal du fortsætte med at betale indbetalingskort fra os, indtil du kan se betalingen af forsikringen på din betalingsoversigt fra banken.  Hvis du vil betale en gang om måneden, skal dine forsikringer være tilmeldt Betalingsservice.

 

Ønsker du at ændre betalingstermin, skal du sende os en mail senest 1 måned før hovedforfaldsdatoen, som fremgår af din police. Når vi har ændret betalingsterminen, kan du se den nye betalingstermin i din forsikringsoversigt på Min Side. Du modtager ikke en ny police.

 

 

Gebyrer

 

Popermo opkræver følgende gebyrer:

  • Pr. opkrævning (Nets/Betalingsservice): 6 kr. 
  • Pr. indbetalingskort: 30 kr. 
  • Pr. rykker: 100 kr. 

Gebyr på forkortet opsigelsesfrist

Hvis du vælger at opsige din police på en anden dato end policens hovedforfald, vil du blive opkrævet 50 kr. pr. police.

 

Afgifter og bidrag


Statsafgift

Vi opkræver statsafgift på lovpligtige ansvarsforsikringer. På biler og motorcykler er statsafgiften 42,9 % af forsikringens pris, og på knallert 45 og knallert 30 opkræver vi en fast afgift på 230 kr.

Har du købt bådforsikring som tillæg til Indboforsikring, er statsafgiften 443,55 kr.


Skadeforsikringsafgift

Du skal betale skadeforsikringsafgift til staten. Skadeforsikringsafgiften er 1,1 % af prisen på den enkelte forsikring.


På følgende forsikringer skal du ikke betale skadeforsikringsafgift:

  • Ansvarsforsikringer i henhold til færdselsloven.
  • Forsikring for windsurfere, kitesurfere og småbåde (tilvalgsdækning til Indboforsikring).

Naturskadeafgift

På Indboforsikring, Husforsikring og Sommerhusforsikring opkræver vi 40 kr. årligt.

 

Motoransvarsforsikringsafgift

Vi opkræver afgift til staten på lovpligtige ansvarsforsikringer for motorkøretøjer. Afgiften udgør 42,9 % af ansvarsforsikringens pris.

 

Lystfartøjsforsikringsafgift

Har du købt bådforsikring som tillæg til Indboforsikring, skal du betale afgift til staten. Afgiften udgør 1,34 % af forsikringssummen.


Miljøbidrag

Bidraget er 84 kr. om året. Beløbet opkræves sammen med betalingen for den lovpligtige ansvarsforsikring på en bil.
 

Garantifonden

Du bliver årligt opkrævet et bidrag på 40 kr. for hver af disse forsikringer, du har: Husforsikring, Indboforsikring, Bilforsikring og Motorcykelforsikring. Vi - som forsikringsselskab - opkræver bidraget og betaler det videre til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Garantifonden sikrer forbrugere, hvis deres forsikringsselskab går konkurs. 

 

Popermo Hjælp
+45 78 79 14 48

Popermo Vejhjælp

Popermo Rejsehjælp

Popermo Skadehjælp til dit hus og indbo

Popermo Hjælp ved glasskade på din bil

Popermo Hjælp ved misbrug af ID

 

Du kan læse mere her om Popermo Hjælp.

Følg os på Facebook & LinkedIn