Undernavigation

Priser, gebyrer, afgifter og bidrag

Priserne i prisberegneren

Du finder prisen på en ny forsikring ved at bruge prisberegneren, som viser priserne inklusive alle eventuelle afgifter, bidrag og gebyrer.


Priserne i tilbuddet

Den samlede pris er inkl. skadeforsikringsafgift, bådafgift, stormflods- og stormfaldsbidrag og eventuelle gebyrer.

Priser på bilforsikring er inkl. miljøbidrag.


Alle beregninger er vejledende, vi tager forbehold for forkerte prisudregninger som følge af fejl på hjemmesiden.


Priserne i forsikringsoversigten

I forsikringsoversigten er priserne inklusive alle afgifter og bidrag (statsafgift, skadeforsikringsafgift og evt. miljøbidrag, stormflodsafgift og bidrag til Garantifonden), men eksklusive opkrævningsgebyrer.


Betalingsterminer

Du kan vælge at betale dine forsikringer helårlig, halvårlig, kvartårlig eller månedlig. Du betaler 6 kr. pr. opkrævning til Betalingsservice. Skal vi sende indbetalingskort, betaler du 30 kr. pr. indbetalingskort. 

Betaling på månedsbasis forudsætter, at dine forsikringer er tilmeldt Betalingsservice. Ønsker du at tilmelde dine forsikringer til Betalingsservice, kan du sende en mail til popermo@popermo.dk, som er en sikker mailadresse. Da vi skal tilmelde din betaling til Betalingsservice, skal du i mailen oplyse dit CPR-nr., reg.nr. og konto nr.

Ønsker du at ændre betalingstermin, skal du sende os en mail senest 1 måned før policens nuværende hovedforfald. Hovedforfaldsdatoen fremgår af din police.

Selvom vi ændrer din betalingstermin, modtager du ikke en ny police.

 

Gebyrer

 

Popermo opkræver følgende gebyrer:

  • Pr. opkrævning (Nets/Betalingsservice): 6 kr. 
  • Pr. indbetalingskort: 30 kr. 
  • Pr. rykker: 100 kr.
  • Opsigelse med forkortet frist, pr. police: 50 kr. 

 

Afgifter og bidrag


Statsafgift

Vi opkræver statsafgift på lovpligtige ansvarsforsikringer. På biler og motorcykler er statsafgiften 42,9 % af forsikringens pris, og på knallert 45 og knallert 30 opkræver vi en fast afgift på 230 kr.

Har du købt bådforsikring som tillæg til Indboforsikring, er statsafgiften 443,55 kr.


Skadeforsikringsafgift

Du skal betale skadeforsikringsafgift til staten. Skadeforsikringsafgiften er 1,1 % af prisen på den enkelte forsikring.


På følgende forsikringer skal du ikke betale skadeforsikringsafgift:

  • Ansvarsforsikringer i henhold til færdselsloven.
  • Forsikring for windsurfere, kitesurfere og småbåde (tilvalgsdækning til Indboforsikring).

Stormflodsafgift

På Indboforsikring, Husforsikring og Sommerhusforsikring opkræver vi 60 kr. årligt.

 

Motoransvarsforsikringsafgift

Vi opkræver afgift til staten på lovpligtige ansvarsforsikringer for motorkøretøjer. Afgiften udgør 42,9 % af ansvarsforsikringens pris.

 

Lystfartøjsforsikringsafgift

Har du købt bådforsikring som tillæg til Indboforsikring, skal du betale afgift til staten. Afgiften udgør 1,34 % af forsikringssummen.


Miljøbidrag

Bidraget er 84 kr. om året. Beløbet opkræves sammen med betalingen for den lovpligtige ansvarsforsikring på en bil.
 

Garantifonden

Alle forsikringsselskaber, som er medlem af Garantifonden, skal via bidrag rette op på Garantifondens egenkapital, som er udhulet efter store konkurser de seneste år. Finanstilsynet har pålagt Popermo i 2019 at opkræve 40 kr. pr. motor-, indbo og husforsikringspolice.

Popermo Hjælp
+ 45 78 79 14 48

Popermo Vejhjælp

Popermo Rejsehjælp

Popermo Skadehjælp til dit hus og indbo

Popermo Hjælp ved glasskade på din bil

Popermo Hjælp ved misbrug af ID

 

Du kan læse mere her om Popermo Hjælp.

Følg os på Facebook & LinkedIn
Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside, accepterer du, at der gemmes cookies på din computer.
Hvad er cookies, og hvad bruger vi dem til? - Læs mere på denne side Luk og vis ikke igen