Undernavigation

Værd at vide

Hvor dækker forsikringen?

Ulykkesforsikringen dækker i

1: Danmark, det øvrige Norden og Grønland.

2: Den øvrige del af verden under rejse og midlertidigt ophold af indtil 12 måneders varighed.


Når du køber vores Ulykkesforsikring, indeholder denne:

  • Mén efter ulykkesskader.
  • Tandskader, som dækker rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling, hvis du kommer ud for et ulykkestilfælde.
  • Behandlingsudgifter til akupunktur, zoneterapi og osteopati eller genoptræning hos en fysioterapeut eller kiropraktor.
  • Ulykkesskader ved kørsel på motorcykel.
  • Dækningsberettiget ulykkestilfælde sket under træning eller deltagelse i farlig sport. 
  • Psykologisk krisehjælp, hvis du har været involveret i en hændelse, som har medført en akut psykisk krise for dig.

 

Du har mulighed for at supplere forsikringen med tilvalg af disse dækninger: 

  • Tyggeskader, hvis dine tænder får en skade, mens du spiser, fordi du knækker en ellers sund og rask tand pga. et fremmedlegeme, f.eks. en sten i et stykke brød.
  • Udbetaling ved dødsfald som følge af et ulykkestilfælde.
  • Strakserstatning ved knoglebrud og overrivning. Der udbetales, uanset om der er varige følger efter ulykken.
  • Forældretillæg. I det tilfælde, hvor et barn får et varigt mén på 30 % eller derover, udbetales et ekstra beløb på 100.000 kr. til forældrene til fri rådighed.  

 

Heltidsulykkesforsikring

Forsikringen dækker dig hele døgnet. Du bør købe forsikringen, når du er selvstændig eller arbejder mindre end 20 timer om ugen.


Fritidsulykkesforsikring

Forsikringen dækker dig i fritiden. Du kan købe forsikringen, når du arbejder mindst 20 timer om ugen og ikke er selvstændig.


Børneulykkesforsikring

Børneulykkesforsikringen dækker børn og adoptivbørn hele døgnet, men ikke under børns arbejde.

Dækningen ophører ved udgangen af det kalenderår, hvor barnet er fyldt 21 år.

Da du betaler pr. tilmeldt barn, bør du give os besked, når barnet fylder 21 år.

 

Børnesygdomsforsikring

Du kan købe Børnesygdomsforsikringen til det barn/de børn, som er omfattet af en Børneulykkesforsikring i Popermo. Se mere her.

Da du betaler pr. tilmeldt barn, bør du give os besked, når barnet fylder 21 år.

 

Helbredsoplysninger

Du skal ikke give helbredsoplysninger, når du køber Ulykkesforsikring, medmindre du ønsker at købe Ulykkesforsikring til et barn, som har et diagnosticeret fysisk eller psykisk handicap eller en diagnosticeret sygdom.

 

Nærmeste pårørende

Ved nærmeste pårørende forstås ægtefælle, registreret partner eller samlever.

En samlever skal enten have haft fælles bopæl og levet i et ægteskabslignende forhold med forsikrede de seneste 2 år før dødsfaldet eller have fælles bopæl og vente, have eller have haft barn med forsikrede.

Er der ikke ægtefælle, registreret partner eller samlever, er nærmeste pårørende forsikredes livsarvinger (børn eller børnebørn).

Er der heller ikke livsarvinger, er nærmeste pårørende den forsikredes arvinger i henhold til testamente eller arveloven.

Det er også muligt, at du som medlem kan sende skriftlig begunstigelse til navngivne personer, foreninger eller lignende. En evt. udbetaling fordeles mellem de begunstigede ud fra den procentsats, som er oplyst i forbindelse med begunstigelsen. 

Beregn pris
Har du spørgsmål til Ulykkesforsikringerne?

Vi sidder klar til at svare på dine spørgsmål på +45 66 12 94 48

Popermo Hjælp
+45 78 79 14 48

Popermo Vejhjælp

Popermo Rejsehjælp

Popermo Skadehjælp til dit hus og indbo

Popermo Hjælp ved glasskade på din bil

Popermo Hjælp ved misbrug af ID

 

Du kan læse mere her om Popermo Hjælp.

Følg os på Facebook & LinkedIn