Nu kan du benytte MitID til login til Min Side.

Har du udfordringer med det, kan du finde hjælp her.

    Undernavigation

Værd at vide

Hvor dækker forsikringen?

Ulykkesforsikringen dækker i

1: Danmark, det øvrige Norden og Grønland.

2: Den øvrige del af verden under rejse og midlertidigt ophold af indtil 12 måneders varighed.


Heltidsulykkesforsikring

Forsikringen dækker dig hele døgnet. Du bør købe forsikringen, når du er selvstændig eller arbejder mindre end 20 timer om ugen.

Du kan ikke købe forsikringen, når du er fyldt 65 år.  


Fritidsulykkesforsikring

Forsikringen dækker dig i fritiden. Du kan købe forsikringen, når du arbejder mindst 20 timer om ugen og ikke er fyldt 65 år.


Børneulykkesforsikring

Børneulykkesforsikringen dækker børn og adoptivbørn hele døgnet, men ikke under børns arbejde.

Dækningen ophører ved udgangen af det kalenderår, hvor barnet er fyldt 21 år.

Da du betaler pr. tilmeldt barn, bør du give os besked, når barnet fylder 21 år.


Børnesygdomsforsikring

Du kan købe Børnesygdomsforsikringen til det barn/de børn, som er omfattet af en Børneulykkesforsikring i Popermo.

Børnesygdomsforsikringen kan omfatte børn indtil 21 år, og den dækker ved udvalgte og diagnosticerede alvorlige sygdomme, ved mén som følge af alvorlig sygdom og ved dødsfald.

 

Pensionistulykkesforsikring

Forsikringen dækker hele døgnet, men ikke under arbejde. Du kan købe forsikringen, når du er efterlønsmodtager/pensionist og er fyldt 60 år, men ikke fyldt 70 år.

Forsikringen er uden aldersophør og er i kraft indtil den dag, hvor du eller Popermo opsiger forsikringen. 

 

Psykologisk krisehjælp

Forsikringen dækker psykologisk krisehjælp, hvis du har været involveret i en hændelse, som har medført en akut psykisk krise for dig. Du kan læse om dækningen i betingelserne.


Hjælpemidler og medicin

Ulykkesforsikringen dækker ikke udgifter til hjælpemidler og medicin.


Sport

Dyrker du en særlig sport, kan du kontakte os og få at vide, om forsikringen dækker denne sport.


Helbredsoplysninger

Du skal ikke give helbredsoplysninger, når du køber Ulykkesforsikring, medmindre du ønsker at købe Ulykkesforsikring til et barn, som har et diagnosticeret fysisk eller psykisk handicap eller en diagnosticeret sygdom.

 

Nærmeste pårørende

Ved nærmeste pårørende forstås ægtefælle, registreret partner eller samlever.

En samlever skal enten have haft fælles bopæl og levet i et ægteskabslignende forhold med forsikrede de seneste 2 år før dødsfaldet eller have fælles bopæl og vente, have eller have haft barn med forsikrede.

Er der ikke ægtefælle, registreret partner eller samlever, er nærmeste pårørende forsikredes livsarvinger (børn eller børnebørn).

Er der heller ikke livsarvinger, er nærmeste pårørende den forsikredes arvinger i henhold til testamente eller arveloven.

Det er også muligt, at du som medlem kan sende skriftlig begunstigelse til navngivne personer, foreninger eller lignende. En evt. udbetaling fordeles mellem de begunstigede ud fra den procentsats, som er oplyst i forbindelse med begunstigelsen. 

Beregn pris
Har du spørgsmål til Ulykkesforsikringerne?

Vi sidder klar til at svare på dine spørgsmål på 66 12 94 48

Popermo Hjælp
+ 45 78 79 14 48

Popermo Vejhjælp

Popermo Rejsehjælp

Popermo Skadehjælp til dit hus og indbo

Popermo Hjælp ved glasskade på din bil

Popermo Hjælp ved misbrug af ID

 

Du kan læse mere her om Popermo Hjælp.

Følg os på Facebook & LinkedIn