Undernavigation

Værd at vide

Vi kan ikke forsikre følgende:

  • Fredede ejendomme.
  • Bevaringsværdige ejendomme med særlige krav til genopførelser efter skade.
  • Ejendomme med stråtag, hvor stråtaget er mere end 5 år gammelt.
  • Erhvervs- og landbrugsejendomme.
  • Kolonihave- og haveforeningshuse.
  • Forsømte eller mangelfuldt vedligeholdte bygninger.

Vandskade

Forsikringen dækker vandskade som følge af frost forudsat, at huset er tilstrækkeligt opvarmet.

Forsikringen dækker, hvis det bliver regnvejr og der sker vandskade, i forbindelse med udskiftning af tag. Men forsikringen dækker ikke vandskade som følge af nedbør, hvis årsagen til nedbørsskaden er manglende eller utilstrækkelig afdækning eller vand, der trænger langsomt ind.


Skjulte rør og stikledninger

Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvilke rør, der er omfattet af forsikringen. Der er ingen afskrivning, når du har en skade på skjulte rør. 

 

Udlejning af sommerhus – opladning af elbil

Når du lejer dit sommerhus ud via et udlejningsbureau, opfordrer vi til, at du drøfter lejeres eventuelle opladning af elbil med dit udlejningsbureau.

 

Stormflodsordningen

Forsikring og Pension har lavet to korte animationsfilm om stormflodsordningen. Se filmene her.


 

Beregn pris
Har du spørgsmål til Sommerhusforsikringen?

Vi sidder klar til at svare på dine spørgsmål på 66 12 94 48

Popermo Hjælp
+ 45 78 79 14 48

Popermo Vejhjælp

Popermo Rejsehjælp

Popermo Skadehjælp til dit hus og indbo

Popermo Hjælp ved glasskade på din bil

Popermo Hjælp ved misbrug af ID

 

Du kan læse mere her om Popermo Hjælp.

Følg os på Facebook & LinkedIn