Undernavigation

Værd at vide

Vi kan ikke forsikre følgende:

  • Fredede ejendomme.
  • Bevaringsværdige ejendomme med særlige krav til genopførelser efter skade.
  • Ejendomme med stråtag, hvor stråtaget er mere end 5 år gammelt.
  • Erhvervs- og landbrugsejendomme.
  • Kolonihave- og haveforeningshuse. Dog forsikrer vi disse huse, hvis der er kloakering ud til offentlig vej samt el- og vandforsyning. 
  • Forsømte eller mangelfuldt vedligeholdte bygninger.

 

Fokus på bæredygtighed

Vi dækker solcelleanlæg. Der er intet max for produktion af kW, og intet max på værdien af anlægget. Vi kræver dog, at anlægget producerer strøm til eget forbrug.

Vi dækker også ladeboksen til din elbil.

 

Udlejning af sommerhus

Du skal huske at give os besked, når du udlejer dit sommerhus. Læs mere om dækningen i betingelserne.

 

Udlejning af sommerhus – opladning af elbil

Når du lejer dit sommerhus ud via et udlejningsbureau, opfordrer vi til, at du drøfter lejeres eventuelle opladning af elbil med dit udlejningsbureau.

 

Vandskade

Forsikringen dækker vandskade som følge af frost forudsat, at huset er tilstrækkeligt opvarmet.

Forsikringen dækker, hvis det bliver regnvejr og der sker vandskade, i forbindelse med udskiftning af tag. Men forsikringen dækker ikke vandskade som følge af nedbør, hvis årsagen til nedbørsskaden er manglende eller utilstrækkelig afdækning eller vand, der trænger langsomt ind.


Skjulte rør og stikledninger

Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvilke rør, der er omfattet af forsikringen. Der er ingen afskrivning, når du har en skade på skjulte rør. 

 

Klimaklar bolig

Du kan få gode råd om, hvordan du kan forebygge skader på din bolig, forberede dig på bl.a. skybrud og oversvømmelse og meget mere på denne side, udarbejdet af Miljøministeriet/Miljøstyrelsen. 

 

Psykologisk krisehjælp

Forsikringen dækker psykologisk krisehjælp, hvis du har haft en dækningsberettiget skade på dit hus, hvor skaden har medført en akut psykisk krise for dig. Du kan læse om dækningen i betingelserne.

 

Bygningsadministration

Hvis du skal have genopført dit hus, dækker vi op til 5 % af den opgjorte bygningserstatning. Du kan læse mere om dækningen i betingelserne. 


 

Beregn pris
Har du spørgsmål til Sommerhusforsikringen?

Vi sidder klar til at svare på dine spørgsmål på 66 12 94 48

Popermo Hjælp
+ 45 78 79 14 48

Popermo Vejhjælp

Popermo Rejsehjælp

Popermo Skadehjælp til dit hus og indbo

Popermo Hjælp ved glasskade på din bil

Popermo Hjælp ved misbrug af ID

 

Du kan læse mere her om Popermo Hjælp.

Følg os på Facebook & LinkedIn