Undernavigation

Værd at vide

Hos os kan du forsikre et- og tofamiliehuse med hårdt tag.
 

Vi forsikrer ikke:

  • Fredede ejendomme.
  • Bevaringsværdige ejendomme med særlige krav til genopførelse efter skade. Dog forsikrer vi ejendomme med bevaringskategori 4-9.
  • Ejendomme med stråtag.
  • Etageejendomme, erhvervs- og landbrugsejendomme.
  • Kolonihave- og haveforeningshuse. Dog forsikrer vi disse huse, hvis der er kloakering ud til offentlig vej samt el- og vandforsyning. 
  • Ejendomme med mere end 2 lejemål.
  • Forsømte eller mangelfuldt vedligeholdte bygninger.

 

Fokus på bæredygtighed

Vi dækker solcelleanlæg. Der er intet max for produktion af kW, og intet max på værdien af anlægget. Vi kræver dog, at anlægget producerer strøm til eget forbrug.

Vi dækker også ladeboksen til din elbil.


Sådan kan du forebygge skader

Du kan gøre meget for at sikre dit hus og dermed formindske eller forhindre skader.

Naturskaderådet har en særlig side, som vedrører varsel og gode råd ved ekstremt vejr. Du kan se siden her.

 

Ønsker du at blive advaret om for eksempel store nedbørsmængder eller stærk vind, kan du downloade app’en Mobilvarsling, som er udarbejdet af DMI, Beredskabsstyrelsen, Vejdirektoratet og Politiet.

App’en finder du i App Store eller Google Play.

 
Er du bortrejst, kan Nabohjælp formindske risikoen for indbrud. Læs om Nabohjælp her.


Definition af et skybrud og tøbrud

Der er tale om voldsomt skybrud, når der falder:

  • 15 mm regn i løbet af højst 30 min., eller
  • 30 mm regn pr. døgn.

 

Der er tale om voldsomt tøbrud, når mængden af smeltevand inden for et kort tidsrum er så stor, at de korrekt dimensionerede og renholdte afløbssystemer ikke kan aflede vandet.


Skjulte rør

Har du en skade på skjulte rør, er der ingen afskrivning i tilfælde af en skade.


Vandskade i forbindelse med udskiftning af tag

Skade som følge af nedbør er dækket i forbindelse med stormskade og voldsomt skybrud. Hvis årsagen til nedbørsskaden er manglende/ utilstrækkelig afdækning eller vandskade på grund af vand, der trænger langsomt ind, er skaden ikke dækket.


Psykologisk krisehjælp

Forsikringen dækker psykologisk krisehjælp, hvis du har haft en dækningsberettiget skade på dit hus, hvor skaden har medført en akut psykisk krise for dig. Du kan læse om dækningen i betingelserne.


Bygningsadministration

Hvis du skal have genopført dit hus, dækker vi op til 5 % af den opgjorte bygningserstatning. Du kan læse mere om dækningen i betingelserne.

Beregn pris
Har du spørgsmål til Husforsikringen?

Vi sidder klar til at svare på dine spørgsmål på 66 12 94 48

Popermo Hjælp
+ 45 78 79 14 48

Popermo Vejhjælp

Popermo Rejsehjælp

Popermo Skadehjælp til dit hus og indbo

Popermo Hjælp ved glasskade på din bil

Popermo Hjælp ved misbrug af ID

 

Du kan læse mere her om Popermo Hjælp.

Følg os på Facebook & LinkedIn