Undernavigation

Værd at vide

Gruppeulykkesforsikringen dækker dig hele døgnet - også i din arbejdstid.

 

Forsikringen indeholder udvidede dækninger, der er specielt relevante i forhold til dit erhverv som politibetjent. 

 

Gruppeulykkesforsikringen dækker bl.a.

  • Mén efter ulykkesskader som konsekvens af boksetræning på Politiskolen.
  • Mén efter ulykkesskader ved kørsel på motorcykel.
  • Tandskader.
  • Evt. genoptræning.

Udover det har du en særlig udvidet dækning, hvis du får en alvorlig skade på syn, hørelse, tommelfingre eller arme. 

 

Oversigt over dine forsikringer

På Politiforbundets hjemmeside kan du se de personer, som du har forsikret på Gruppeulykkesforsikringen. Du kan også se en oversigt på din forsikringsoversigt i Popermo, enten via Popermo appen eller via Min Side.

 

Nærmeste pårørende

Ved nærmeste pårørende forstås ægtefælle, registreret partner eller samlever.

En samlever skal enten have haft fælles bopæl og levet i et ægteskabslignende forhold med forsikrede de seneste 2 år før dødsfaldet eller have fælles bopæl og vente, have eller have haft barn med forsikrede.

Er der ikke ægtefælle, registreret partner eller samlever, er nærmeste pårørende forsikredes livsarvinger (børn eller børnebørn).

Er der heller ikke livsarvinger, er nærmeste pårørende den forsikredes arvinger i henhold til testamente eller arveloven.

 

Beregn pris
Har du spørgsmål til Gruppeulykkesforsikring?

Vi sidder klar til at svare på dine spørgsmål på 66 12 94 48

Popermo Hjælp
+ 45 78 79 14 48

Popermo Vejhjælp

Popermo Rejsehjælp

Popermo Skadehjælp til dit hus og indbo

Popermo Hjælp ved glasskade på din bil

Popermo Hjælp ved misbrug af ID

 

Du kan læse mere her om Popermo Hjælp.

Følg os på Facebook & LinkedIn