Beretning om vores generalforsamling

22. april 2022

En velbesøgt generalforsamling er netop blevet afholdt i Popermo Forsikring.

Både beretningen fra formand Torkil Hattel og regnskabsfremlæggelsen ved adm. direktør John Rasmussen bar præg af tilfredshed med tilstandene i Popermo.


Formanden brugte tid på at omtale det flotte resultat fra efterårets EPSI-undersøgelse, hvor Popermo igen er blevet kåret til at have de mest tilfredse medlemmer i forsikringsverdenen i Danmark: ”Hårdt arbejde for at være tilgængelige, i øjenhøjde med medlemmerne og lytte til medlemmernes forventninger samt at få fortalt den gode historie om Popermo, har været med til at løfte tilfredsheden betragteligt. Vi er taknemmelige men også ydmyge over for den flotte placering. Det kræver fortsat dedikation at have tilfredse medlemmer, men det er også vores ambition”.

Tallene fra regnskabet 2021 viser et solidt bundresultat på 22,2 mio. kr., der dækker over positive tal på forsikringsdriften med 5,4 mio. kr. og et investeringsresultat på 23 mio. kr. ”Og med maksimal udbetaling af bonus til medlemmerne på 13 mio. kr. bliver det svært at bevare pessimismen”, udtaler adm. direktør John Rasmussen.

Året 2021 har ikke været præget af større ændringer i Popermos produkter, men vi tilpasser hele tiden forsikringsbetingelserne, så vi sikrer, at medlemmerne har de bedste løsninger. For eksempel er det nu muligt fra 1. januar at benytte psykologdækning for medlemmer, der rammes af alvorlige hændelser som brand i eget hus, indbrud, trafikuheld, vold og lignende.

John Rasmussen fremlagde tallene for Popermos CO2-regnskab og fortalte, at Popermo, i modsætning til andre forsikringsselskaber, rent faktisk beregner på alle 3 områder (de såkaldte scopes). ”Vi bruger CO2- regnskabet til at vise, at vi har fokus på bæredygtighed, men vores ambition er ikke kun at snakke om det, så derfor har vi både internt i Popermo (scope 1), i vores indkøb af energi (scope 2) samt i den indirekte påvirkning på vores forretningsområder og værdikæder (scope 3) sat fokus på at ændre adfærd i en mere klimavenlig retning. Særligt på investeringsområdet, hvor Popermo har den største del af CO2-udslip, er der lavet en målrettet indsats for, at investeringerne skal bevæge sig mod mere klimavenlige og mindre CO2- tunge områder, alt i dialog med vores porteføljeforvaltere”, fortæller John Rasmussen.

Generalforsamlingen handlede ikke kun om tal, idet der også blev behandlet forslag om at udvide bestyrelsen med flere fagkyndige personer. For at kunne dække Popermos forskellige risikoområder bedre ind, godkendte generalforsamlingen nyvalg af Jeannette Kiirdal Madsen, som dækker investeringsområdet, samt Kristian Buhl Hansen, som dækker it-området.

Året 2021 er nu rundet af. Vi kigger ind i et spændende 2022, hvor vi allerede er godt i gang med at arbejde videre på de gode tendenser fra 2021.

Popermo Hjælp
+ 45 78 79 14 48

Popermo Vejhjælp

Popermo Rejsehjælp

Popermo Skadehjælp til dit hus og indbo

Popermo Hjælp ved glasskade på din bil

Popermo Hjælp ved misbrug af ID

 

Du kan læse mere her om Popermo Hjælp.

Følg os på Facebook & LinkedIn