Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer.
Hvad er cookies og hvad bruger vi dem til? - Læs mere på denne sideLuk og vis ikke igen
Medlemsservice
Find hjælp eller svar her
    boerns_vilkaar
    bedste_pris
    vejhjaelp
    aarsrejse_ny_jan15
NYHEDER

Ankenævnet for Forsikring har i en kendelse slået fast, at iPads og computere, som skoler udleverer til elever, ikke er dækket af familiens indboforsikring.

Popermo har indgået en sponsoraftale med Børns Vilkår. Støtten går til bisidderkorpset, som du kan læse mere om her
Beregn din pris
Her har du mulighed for at beregne en pris. Du kan også få et skriftligt tilbud pr. mail.
Akut skadeservice
Anmeld en skade
MEDLEMSFORDELE
VORES POPULÆRE FORSIKRINGER
Popermo

Popermo sælger forsikringer til personer ansat hos
1.
Politiet, 2. Retsvæsenet (Danmarks Domstole), 3. Ministerielle departementer, 4. Styrelser eller institutioner til departementer nævnt under punkt 3: a. Ankestyrelsen, b. Civilstyrelsen, c. Datatilsynet, d. Energistyrelsen, e. DTU - Institut for Transport, f. Rådet for Sikker Trafik, g. Trafik- og Byggestyrelsen, h. Statsforvaltningen, i. Udlændingestyrelsen, j. Socialstyrelsen, k. Erhvervsstyrelsen, l. Statens Administration, m. Politiklagemyndigheden, n. Politiforbundet, 5. Institutioner, foreninger og grupper: Dansk Flyvelederforening, Popermo, 6. Ansattes ægtefælle/samlever, registreret partner og pensionerede personer, der er/har været medlemsberettigede.

KONTAKT
Popermo Forsikring GS
C.F. Tietgens Boulevard 38
5220 Odense SØ
Telefon 66 12 94 48
popermo@popermo.dk

Om Cookies