Undernavigation

Loyalitetsbonus

Loyalitetsbonus
Popermo er medlemsejet, og derfor arbejder vi løbende på at forbedre vilkårene for dig og vores øvrige medlemmer.


Vi har den holdning, at når det går godt for Popermo, skal det komme dig som medlem til gode. Derfor indførte vi sidste år Loyalitetsbonus til vores medlemmer.

 

Der er for regnskabet 2019 udbetalt Loyalitetsbonus til de medlemmer, der opfylder forudsætningerne for at modtage Loyalitetsbonus. Det betød, at ca. halvdelen af Popermos medlemmer modtog 1.100 kr. i gennemsnit i Loyalitetsbonus for året 2019. 


Spørgsmål og svar til Loyalitetsbonus

 

Hvorfor får jeg Loyalitetsbonus?
Popermo er et medlemsejet selskab, som ønsker at tilgodese sine medlemmer.

 

Får min ægtefælle/samlever også Loyalitetsbonus?
Ja - hvis I er berettigede til at modtage Loyalitetsbonus. Den beregnes ud fra husstandens samlede forsikringspræmie.


Hvor meget kan jeg få i Loyalitetsbonus?

Der kan betales op til 10 % tilbage af præmien, og Loyalitetsbonussen bortfalder, hvis den er under 50 kr.
Bonussen beregnes ud fra husstandens samlede forsikringspræmie – eksklusive Gruppeulykkesforsikring.

 

Hvad er forudsætningerne for at opnå Loyalitetsbonus?

  • Husstanden skal have minimum 2 forsikringer – Gruppeulykkesforsikring tæller ikke med.
  • Medlemsforholdet skal have bestået i de seneste 3 år.
  • Husstanden må ikke have anmeldt skader i forsikringsåret. Med virkning fra regnskabsåret 2020 accepteres en enkelt glasreparation på bil pr. husstand.
  • Husstandens forsikringer skal være aktive, når Popermos generalforsamling afholdes i april året efter.

Hvornår udbetales Loyalitetsbonus?
Loyalitetsbonus udbetales efter Popermos generalforsamling i april.

 

I 2020 har generalforsamlingen været udskudt til maj pga. Coronavirussen. 

 

Hvem fastsætter Loyalitetsbonus?
Bestyrelsen vurderer en gang om året, inden regnskabsåret starter, om der skal betales Loyalitetsbonus tilbage til medlemmerne for det kommende regnskabsår.

 

Bestyrelsen har besluttet, at der også for 2020 udbetales Loyalitetsbonus.


Er Loyalitetsbonussen en del af de generelle forsikringsbetingelser?
Loyalitetsbonussen er ikke en del af Popermos generelle forsikringsbetingelser. Popermo kan når som helst ændre ordningen.

Popermo Hjælp
+ 45 78 79 14 48

Popermo Vejhjælp

Popermo Rejsehjælp

Popermo Skadehjælp til dit hus og indbo

Popermo Hjælp ved glasskade på din bil

Popermo Hjælp ved misbrug af ID

 

Du kan læse mere her om Popermo Hjælp.

Følg os på Facebook & LinkedIn
Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside, accepterer du, at der gemmes cookies på din computer.
Hvad er cookies, og hvad bruger vi dem til? - Læs mere på denne side Luk og vis ikke igen