Undernavigation

Retshjælp

I visse private forsikringer har du en Retshjælpsforsikring inkluderet.

Du kan se forsikringsbetingelserne her.


Din Retshjælpsforsikring hos Popermo har til formål at dække sagsomkostninger ved visse former for private tvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter.

Retshjælpsforsikringen omfatter eksempelvis:

  • Tvister vedrørende mangler ved køb/salg af fast ejendom eller bil.
  • Tvister omkring mangler ved håndværkerarbejde.
  • Tvister om nedsættelse af husleje.

Retshjælpsforsikringen dækker ikke almindelig advokatrådgivning eller udgifter til advokatbistand til tvister, der har forbindelse med erhverv.


Ankenævnsbehandling

Hvis et godkendt ankenævn, for eksempel Forbrugerklagenævnet, Byggeriets Ankenævn eller Ankenævnet for Forsikring kan behandle sagen, skal du først benytte denne mulighed.


Juridisk bistand

Popermo yder ikke juridisk bistand, men henviser i stedet til, at du kontakter en advokat for juridisk rådgivning.


Hvis du ønsker at gøre brug af din Retshjælpsforsikring, skal du kontakte en advokat, som sender en skriftlig ansøgning om retshjælp til Popermo. Du kan finde en advokat her.

 

Småsager

Er der tale om sager med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr., kan du selv indsende en skriftlig ansøgning om retshjælp til os. 


Ansøgning om retshjælp kan sendes til popermo@popermo.dk eller sendes med almindelig post.


Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 66 12 94 48 eller sende en mail til popermo@popermo.dk.

Beregn pris
Har du spørgsmål til Anhængerforsikringen?

Vi sidder klar til at svare på dine spørgsmål på 66 12 94 48

Popermo Hjælp
+ 45 78 79 14 48

Popermo Vejhjælp

Popermo Rejsehjælp

Popermo Skadehjælp til dit hus og indbo

Popermo Hjælp ved glasskade på din bil

Popermo Hjælp ved misbrug af ID

 

Du kan læse mere her om Popermo Hjælp.

Følg os på Facebook & LinkedIn
Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside, accepterer du, at der gemmes cookies på din computer.
Hvad er cookies, og hvad bruger vi dem til? - Læs mere på denne side Luk og vis ikke igen