Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer.
Hvad er cookies og hvad bruger vi dem til? - Læs mere på denne sideLuk og vis ikke igen
Medlemsservice
Find hjælp eller svar her

Livsforsikring

Vi samarbejder med AP Pension om Gruppelivsforsikring, Kritisk sygdom og Gruppeinvalidepension. 

 

Læs om de forskellige forsikringer i den blå bjælke. Du kan tilmelde dig, når du er mellem 18 og 50 år.

 

Ønsker du at købe en af disse forsikringer, skal du kontakte vores policeafdeling. 

 

Forsikringerne skal betales via Nets.
 

Vi modtager provision, når vi sælger forsikring til AP Pension.  

 

 

 

 


Livsforsikring

Du kan købe Gruppelivsforsikring i 6 moduler.

 

Prisen er ikke fradragsberettiget, udbetalinger er skattefrie.

 

Du skal give helbredsoplysninger, men ikke helbredsattest.

 

Forsikringen ophører senest, når du fylder 65 år.

Til Gruppeliv kan du knytte en sum ved kritisk sygdom. Kritisk sygdom kan også købes som en selvstændig dækning.

 

Prisen er ikke fradragsberettiget, udbetalinger er skattefrie.

 

Du skal give helbredsoplysninger, men ikke helbredsattest.

 

Forsikringen ophører senest, når du fylder 60 år.

Prisen er fuldt fradragsberettiget. Du skal betale indkomstskat, men ikke brottoskat af erstatningsudbetalingen.

 

Ønsker du at købe denne pensionsforsikring, skal du give helbredsoplysninger, men ikke helbredsattest.

 

AP Pension skal godkende erhverv/arbejdsfunktion, og du skal orientere AP Pension, når du skifter erhverv.

 

Du får erstatning, når erhvervsevnen er nedsat til 1/3 og har været det i mindst 3 måneder.

 

Forsikringen ophører senest, når du fylder 60 år.

Anmeld en skade
Akut skadeservice

forsikringer_hojre

Popermo Fordelsrabat

Læs, hvordan du får rabat her

sporgsmaal

Ved du

Popermo

Popermo sælger forsikringer til personer ansat hos
1.
Politiet, 2. Retsvæsenet (Danmarks Domstole), 3. Ministerielle departementer, 4. Styrelser eller institutioner til departementer nævnt under punkt 3: a. Ankestyrelsen, b. Civilstyrelsen, c. Datatilsynet, d. Energistyrelsen, e. DTU - Institut for Transport, f. Rådet for Sikker Trafik, g. Trafik- og Byggestyrelsen, h. Statsforvaltningen, i. Udlændingestyrelsen, j. Socialstyrelsen, k. Erhvervsstyrelsen, l. Statens Administration, m. Politiklagemyndigheden, n. Politiforbundet, 5. Institutioner, foreninger og grupper: Dansk Flyvelederforening, Popermo, 6. Ansattes ægtefælle/samlever, registreret partner og pensionerede personer, der er/har været medlemsberettigede.

KONTAKT
Popermo Forsikring GS
C.F. Tietgens Boulevard 38
5220 Odense SØ
Telefon 66 12 94 48
popermo@popermo.dk

Om Cookies